top of page

Privatlivspolitik

 

Her kan du læse om Skælskør Børnefugleskydnings privatlivspolitik.

 

 

 

 

 

 

​Tilladelse til offentliggørelse af foto på hjemmesiden m.m.

 

Ved tilmelding gives tilladelse til offentliggørelse af foto på Børnefugleskydningsselskabet af 1847's hjemmeside og Facebookside, som løbende opdateres.

 

I den forbindelse vil vi gerne have mulighed for at anvende billeder af jeres børn, enten som portrætter, gruppebilleder eller som situationsbilleder. I henhold til Datatilsynets praksis vedr. offentliggørelse af billeder, kan situationsbilleder frit offentliggøres på internet, i trykte materialer, m.v. Portrætbilleder kræver til gengæld skriftlig tilladelse fra hvert enkelt medlem eller dennes forældre/værge, da barnet under 15 år.

 

Da det til tider kan være vanskeligt at definere grænsen mellem portrætlignende billeder og situationsbilleder, vil vi gerne have en skriftlig tilladelse (samtykkeerklæring) for hvert enkelt medlem, som vi her vil bede dig underskrive som forælder eller værge for barnet.

 

SAMTYKKE

 

Ved tilmelding gives samtykke til, at portræt/gruppe og situationsbilleder af det tilmeldte barn, kan benyttes på hjemmeside, Facebook, brochurer, aviser m.m. under forudsætning af at de etiske retningslinjer bliver fulgt. Ved tilmelding af barnet bekræfter tilmelder, at barnets forældre eller værge har modtaget, læst og accepteret Børnefugleskydningsselskabet af 1847’s etiske retningslinjer for billeddokumentation.

 

Etiske retningslinjer

 

  • Fotoet kan være et portræt eller et gruppebillede/situationsbillede, der har til hensigt at dokumentere en aktivitet.

  • Fotoet må ikke kunne opfattes ydmygende/krænkende for barnet eller dets pårørende. Hermed menes fotos hvor barnet befinder sig i en følelsesmæssig sårbar situation (fx hvis barnet er i konflikt med andre, er ked af det eller vred) hvor billedet portrætterer barnet på en uhensigtsmæssig måde (fx. billedet kan være forvrænget eller fotografisk dårligt), hvor barnets integritet overskrides (fx. når barnet giver udtryk for ønske om ikke at blive fotograferet.)

  • Ved valg af billeder skal der tages hensyn til familiens religion og kultur.

  • Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt.

  • Af hjemmesiden skal det fremgå, at billederne ikke må bruges i andre sammenhænge.

  • Hvis forældremyndighedsindehaveren ønsker det, skal fotoet fjernes omgående.

  • Forældremyndighedsindehaveren kan til enhver tid skriftligt trække denne tilladelse tilbage.

bottom of page