Børnefugleskydningens Venner

 

Uden ”Vennerne” ingen børnefugleskydning.

 

26. juli 1955 blev ”Børnefugleskydningens Venner” stiftet på initiativ af daværende redaktør på Sorø Amtstidende, Erling Lund Jørgensen.

 

Året før havde hans datter for første gang deltaget i festlighederne, og allerede da havde han slået til lyd for en støtteforening, for på denne måde at give de voksne mulighed for at yde et bidrag, når der jo ingen steder skulle betales entré.

 

Under fugleskydningen i 1955 blev foreningen dannet med en foreløbig bestyrelse, og året efter blev der holdt den første generalforsamling, hvor bestyrelsen blev rigtig valgt. Formand blev skotøjshandler Henry Larsen, og Lund Jørgensen blev kasserer.

 

Fem år efter blev redaktøren formand – en plads han beklædte til sin død i 1980. Alderspræsident i bestyrelsen er boghandler Henning Gudme-Knudsen, som var kasserer i 32 år fra 1960 til 1992.

 

I alt har der i de 50 år været 8 formænd og 5 kasserere. Heller ikke blandt revisorerne har der været den store udskiftning - 10 i alt har der været, og her er der endda to af gangen.
Når man ser ned over listen af valgte medlemmer, er der flere, der går igen på forskellige poster. Lund Jørgensen var både kasserer og formand, Preben Pedersen var kasserer i 7 år og formand i 2 år, og Lissen Frandsen var først revisor i 4 år, så formand i 7 år og igen revisor i 13 år, altså sammenlagt 24 år i foreningens tjeneste.


Formålet med foreningen var som skrevet at støtte børnefugleskydningen med penge. Allerede i 1958 blev det første store beløb (550 kr.) brugt til røde nederdele til pigefanebærerne, og 6 år senere blev der bevilliget 6 nye pagedragter til 500 kr. I 1980 fik æresgarden nye uniformer, og da var beløbet steget væsentligt nemlig til 32.000 kr. Man havde dog i den forbindelse bedt om ekstra bidrag fra medlemmerne.

 

Fra 1962 har foreningen betalt for kunstneren, der underholder søndag eftermiddag, og i 1969 betalte foreningen for indretningen af depotet, ligesom de også betaler leje af lokalet.

 

Da foreningen startede i 1955 var kontingentet på 5 kr. Efter 15 år steg det til 10 kr. og i 1977 steg det til 15 kr. for at undgå at indtegningsgebyret for børnene steg. Efter 55 år er det steget til minimum 40 kr. pr. medlem, og det kan vel ikke siges at være uoverkommeligt.

 

Komiteen ønsker stadig, at børnenes betaling for at deltage ikke bliver så stort, at nogen bliver væk, men da alting stiger, må ”Vennerne” i stigende grad træde til og betale nogle af de store poster. Derfor ville der ikke være børnefugleskydning som vi kender det hvis ikke støtteforeningen havde penge til at hjælpe med. Men bestyrelsen vil selvfølgelig gerne have mange nye medlemmer – målet er at komme over 500 betalende.


Som i de sidste mange år sidder bestyrelsen på Svanetorvet lørdagene i uge 28 og 29, hvor nye medlemmer kan melde sig ind, og nuværende kan betale deres kontingent, så de undgår porto. Desuden kan man altid melde sig ind hos kassereren.

 

Bestyrelsen består i dag af formand Maria Hillerup Jensen, kasserer Britt Kløcker

og formanden for komiteen Bettina Dam Sørensen.